Zpět

Literatura


1) Kuntzsch, J., Daniels, W. (1994) : Windenergienutzung im Freistaat Sachsen. Windmessunprogramm. Dresden, s. 139.
2) Meissler, M. (1998) : Větrná energie, č. 9, s. 10-11.
3) Štekl, J., Sokol Z. (1994) : Energie větru nad ČR v porovnání s některými státy Evropy. Obnovitelné zdroje energie, Brno, díl. 4, s. 23-28.
4) Štekl Josef a kol. (1995) : Perspektivy využití energie větru pro výrobu elektrické energie na území ČR. 4. část. Výzkumná zpráva ÚFA AV ČR, s. 138.
5) Tintěra, L. a kol. (1999) : Dosavadní zkušenosti s provozem větrných elektráren v ČR. Seven, s. 49.
Zpět