Zpět

NOVÁ VES V HORÁCH - Krušné Hory


Na začátku roku 1994 zde firma SAE z Ústí nad Labem postavila VE typu MEDIT 320 italské výroby firmy WEST o výkonu 320 kW. Tubus VE má výšku 26 m, transformátor je umístěn v prostorově předimenzovaném velínu, zemní vedení vn z rozvodny k síti 22 kV je v délce kolem 200 m.

TECHNOLOGIE : K pohonu je použit dvoulistý rotor o průměru 33 m, s jmenovitými otáčkami 42 s-1. U třílistých rotorů bývají jmenovité otáčky nižší (např. VE 315/II 33 s-1). Vyšší otáčky způsobují vyšší hladinu hlukových emisí, což vedlo ke stížnostem obyvatel z blízkých obydlí (nejbližší domek asi 80-100 m). Provoz VE byl po uvedení do provozu velmi úspěšný - měsíční výroba dosáhla přibližně 40 MWh, od začátku roku 1994 do června 1995 VE vyrobila pouze 1,8 MWh. Projevily se časté výpadky ze sítě, které byly zaviněny vnějšími vlivy. V síti se objevovaly časté a hodnotově značné rozdíly napětí na jednotlivých fázích, při kterých se VE automaticky odpojovala. Takových odpojení bylo až 90 za den. V důsledku insolventnosti firmy SAE nebylo možno provádět servis - např. řídicí software přestal dovírat jednu brzdicí klapku, což vedlo k nekontrolovatelnému chování rotoru a k odstávce VE. Firma WEST následně řídicí program z VE odebrala.

VLASTNICTVÍ : VE tohoto typu byla v roce 1993 nabízena v ceně 9,2 mil. Kč. Firma SAE dodavatelské firmě neuhradila tuto částku v plné výši. Naopak se dostala do potíží při splácení bankovního úvěru pro nízkou výkupní cenu. Postupně pohledávky bankovního narostly penalizací do značné výše. VE byla dvakrát vyloupena a byly zdemolovány vnitřní instalace. Zhruba před rokem zakoupila VE jedna brněnská firma, která připravuje uvedení VE do provozu.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 717 m.
Větrný atlas udává v této lokalitě ve výšce 10 m průměrnou roční rychlost větru 5,9 m/s, ve výšce 30 m 7,0 m/s. Z hlediska zásoby větrné energie se jedná o velmi vhodnou lokalitu pro provoz VE.

Zpět