Zpět

BORŠICE u Buchlovic


Větrnou elektrárnu EKOV 400 kW dodala firma EKOV se sídlem ve Frýdku-Místku a za majetkového účastnictví Zemědělského družstva Boršice na jaře roku 1994 vybudovala. Výška tubusu 30 m. Zhruba po třech letech provozu byla demontována.
TECHNICKÝ STAV : Prototyp VE s typem listů rotoru stall a s elektromagnetickým způsobem ovládání klapek. Zvláštnost byla v zařazení rozběhového motoru 15 kW. O charakteru závad nejsou vyčerpávající informace. Podle sdělení místních obyvatel byla VE většinou mimo provoz. Listy rotoru byly po uvedení do provozu demontovány (lze předpokládat poškození listů po nárazech do tubusu). Po zahájení provozu se začala projevovat závada na ložisku otoče strojovny, která vyústila k úplnému zablokování otoče. Ložisko dodaly Povážské strojírny, a.s., u kterých byla závada v listopadu 1994 reklamována. Po zajištění finančních prostředků bylo v roce 1997 ložisko demontováno. Strojovna, která byla po demontáži uložena vedle sloupu, byla vykradena (elektroinstalace, rozvaděče, kabelové rozvody, vinutí generátoru).

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 330 m.
Průměrná roční rychlost větru, uváděná v projektu, není známa. Údajně byla totožná s měřením na letišti Kunovice (údaje nejsou k dispozici). Větrný atlas udává pro tuto lokalitu průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10 m 3,5 m/s (v extrémně příznivém případě s chybou metody +0,8 m/s až 4,3 m/s) a ve výšce 30 m 4,2 m/s. Nedostačující zásoba větrné energie. Lokalitu lze snad obhájit jako zkušební polygon pro ověřování funkčnosti větrné turbíny.

Zpět