Zpět

STRABENICE - okr.Kroměříž


Provozovatel či vlastník drůbeží farmy vybudoval v roce 1993 větrnou elektrárnu VE 315/II o výkonu 315 kW od výrobce Vítkovice, a.s., za účelem energetického zásobování chladicích boxů drůbežárny. Výška tubusu 30 m. Větrná elektrárna byla patrně v majetku výrobce, který ji, zhruba kolem roku 1999, odprodal podnikateli z Prahy .

TECHNICKÝ STAV : Nejsou známy bližší okolnosti pro krátký provoz.

LEGISLATIVA : Demontáž byla vyvolána majetkoprávními potížemi.

FINANCOVÁNÍ : Cena kompletní instalace podle údajů výrobce byla 6,2 mil. Kč.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 330 m.
Podle projektu se předpokládala průměrná roční rychlost větru 5,0-5,5 m/s. Větrný atlas udává ve výšce 10 m průměrnou roční rychlost větru 3,3 m/s ( v extrémně příznivém případě s chybou metody + 0,8 m/s až 4,1 m/s) a ve výšce 30 m 3,9 m/s. Nedostačující zásoba větrné energie pro VE s výkonem 315 kW.

RENTABILITA : Není známa ekonomická analýza provozu VE, i při relativně slabém větru při vlastní spotřebě energie (cena jedné kWh by byla zhruba nad 3 Kč).

Zpět