Zpět

BOŽÍ DAR - Krušné Hory


Karlovarská firma Montweka vybudovala v období 10/1991 - 6/1992 na okraji obce VE V75 o výkonu 75 kW od výrobce Vítkovice, a.s. Výška tubusu 30 m, délka vedení několik set metrů. VE byla uvedena do provozu 5. 10. 1992

TECHNICKÝ STAV : Výrobek měl charakter prototypu. Kromě technických potíží, uvedených výše, vznikaly značné zátěže elektrické sítě při roztáčení rotoru. V těchto případech, kdy VE startovala, vznikal pokles napětí sítě až na 190 V. Následovalo připojení novým kabelem, který umožňoval startovat generátor přímo z transformátoru VN. Ne zcela vyhovující byl řídicí program. Do kategorie "dětských technologických nemocí" patřilo např. zatuhnutí oleje v převodovce při odstávce v zimním období a následnou nemožnost elektrárnu nastartovat. K vážným poruchám patřila havárie převodovky, která se musela řešit výměnou agregátu. V roce 1994 bylo zařízení odstaveno z provozu a v současné době působí jako charakteristická kulisa obce. Z tohoto důvodu patrně nebyla VE dosud demontována.

FINANCOVÁNÍ : Výrobce Vítkovice, a.s., dotoval instalaci částkou 450 000 Kč a poskytl Investiční bance záruky na úvěr. Cena kompletní instalace se uvádí ve výši 2,9 mil. Kč. Po odstavení VE výrobce ji od firmy MONTAWEKA odkoupil a za symbolickou cenu prodal obci Boží Dar.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 1021 m.

Průměrná roční rychlost větru je podle Větrného atlasu ve výšce 10 m 6,6 m/s, ve výšce 30 m 7,9 m/s. Mimořádně vysoká zásoba větrné energie.

Zpět