Zpět

KUŽELOV - okres Hodonín


Lokalita, známá renovovaným větrným mlýnem, leží nedaleko obce Hrubá Vrbka. V roce 1990 tehdejší JZD Hrubá Vrbka využilo dotaci Ministerstva zemědělství a stalo se investorem, vlastníkem a provozovatelem VE dánského výrobce Danish Wind Power DWP-D150 150 kW. Tubus VE má výšku 30 m, průměr rotoru je 22,2 m. V době, kdy zemědělské družstvo bylo v konkurzu a likvidaci, byla VE pro poruchu otoče odstavena. V roce 1999 se stalo novým majitelem Sdružení obcí mikroregionu Horňácko. Iniciátorem zprovoznění VE byl starosta Velké nad Veličkou Jiří Pšurný. V současné době je VE v provozu.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE : Na základě nekvalifikovaných měření rychlosti větru se roční výroba předpokládala ve výši 600 MWh. Výroba elektrické energie byla v roce 1990 (17.-31.12) 7,0 MWh, v roce 1991 - 168,7 MWh, v roce 1992 (kromě měsíců červen, červenec a srpen) 219,1 MWh, v roce 1993 (do 7. října) 126,1 MWh, celkem 521,0 MWh. Využití jmenovitého výkonu v průměru 14,1%, v roce 1992 až 17% (údaje výzkumné zprávy VÚZT č. 9313).

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 410 m.
Lokalita je charakteristická pro využití energie větru z jihovýchodního sektoru. Určení zásoby větrné energie bylo poznamenáno metodickými chybami. Větrný atlas udává pro výšku 10 m průměrnou roční rychlost větru 3,8 m/s, pro výšku 30 m pak 4,5 m/s.

Zpět