Zpět

MRAVENEČNÍK -u obce Loučná nad Desnou, okres Šumperk


Lokalita Mravenečník leží v Hrubém Jeseníku na hřbetu Medvědí hory. V roce 1993 zde firma Ekwind vybudovala základy pro tři VE v rozteči 90 m. Doporučená rozteč je čtyř- až pěti násobek průměru rotoru, tzn. alespoň 120 m. Předpokládala se výstavba VE 315 kW vítkovické výroby. Tento záměr se neuskutečnil. Firma Ekwind vybudovala jednu VE dánského výrobce Wind World typu W-2500/220 kW na 40 m vysokém tubusu. Firma se dostala do platební neschopnosti při splácení úvěru a celou investiční akci prodala ČEZu, a.s., který v tomto regionu plánoval vybudovat centrum obnovitelných zdrojů (přečerpávací vodní elektrárna, sluneční panely). V roce 1995 firma Energovars se sídlem ve Frýdku-Místku zde postavila VE EWT 315 kW (druhý výrobek po Dlouhé Louce) a VE EWT 630 kW, prototypové zařízení na upraveném základu. Obě VE byly vztyčeny na tubusy o výšce 40 m. Pozemek je v pronájmu od Lesů ČR, a.s..

TECHNOLOGIE : VE dánské výroby měla závažnější poruchu, vyvolanou poruchou spojky mezi převodovkou a generátorem.V roce 1994 zasáhl VE blesk, který poškodil aerobrzdu jednoho listu. Po opravě klapka nedovírala, což snížilo výkon VE. Více než rok, až do roku 1997, byla VE odstavena po násilném vniknutí a odcizení řídicího systému. V té době výrobce zanikl a bylo nutno hledat nového dodavatele řídicího sytému. Další dlouhodobá havárie byla způsobena červencovou povodní roku 1997, při které byly obnaženy a zpřetrhány kabely VN, uložené do země pod korytem řeky. Dodavatel měl značné potíže s odstraněním havárie transformátorů. Zde nebyla zřejmá příčina havárie (patrně přepětí v síti).


VE EWT 315 kW vykazovala v době chodu relativně menší počet poruch ve strojní části než prototyp na Dlouhé Louce, poněkud horší situace byla v elektročásti (změna dodavatele).
VE EWT 630 kW byla v "ladicím provozu" několik let. Největší komplikace vznikly s rezonancí tubusu při určité rychlosti větru. Jisté problémy byly spojeny s nesprávným nastavením spouštěče - po vyladění byla závada odstraněna.

Údaje o výrobě elektrické energie nejsou k dispozici.

INVESTICE : Investiční náklady na výstavbu základů a zemní přípojky VN nejsou k dispozici.

Na výstavbu VE W-2500/220 kW získala firma Ekowind dotaci ve výši zhruba 10 mil. Kč, zbytek nákladů kryla úvěrem.

Cena EWT 315 kW, včetně ceny tubusu, dopravy, montáže a DPH byla 9,156 mil. Kč, cena EWT 630 kW, včetně tubusu, dopravy, montáže a DPH byla 13,650 mil. Kč

VĚTRNÉ POMĚRY :
Nadmořská výška lokality je 1150 m.
Před výstavbou proběhlo zhruba dvacetiměsíční měření rychlosti s výsledkem 6,2 m/s (není uvedena výška měření). Podle Větrného atlasu ve výšce 10 m je průměrná roční rychlost větru 7,7 m/s, ve výšce 40 m pak 9,6 m/s. Z hlediska potenciálu větrné energie se jedná se o mimořádně vhodnou lokalitu.

ATMOSFÉRICKÉ VLIVY : Lze očekávat, že vliv námrazy bude ještě intenzivnější než na Dlouhé Louce. Zcela základní podmínkou bylo vybavit VE co nejúčinnějším vyhřívaným anemometrem. Vliv bleskového výboje byl registrován jednou, na Dlouhé Louce dvakrát za období provozu. V zimním období způsobuje potíže těžká dostupnost místa pro kontrolující či servisní osobu, nemluvě o dostupnosti těžkou technikou.

Zpět