Zpět

HOSTÝN - okres Kroměříž

V dubnu roku 1994 vybudovala na vrcholu poutní hory Hostýn Matice svatohostýnská větrnou elektrárnu výrobce VESTAS typu V27-225, která ji stále provozuje. Odpovědným pracovníkem je v současné době Petr Janek. Majitelem pozemku je Arcibiskupství Olomouc, majitelem technologie Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn. Účelem této investice bylo vytápění baziliky, budovy pro duchovní správu a dvou budov pro návštěvníky s celkovou roční spotřebou 300 MWh. Místo výstavby je nevhodně blízko vyhlídkové věže a v blízkosti vzrostlých stromů, které nepříznivě ovlivňují proud vzduchu nabíhající na rotor. Část z nich byla později vykácena. Výška tubusu 31,3 m. Stavba větrné elektrárny, která vyvolala v ochranářskýách kruzích bouřlivou diskusi, byla zkolaudovaná 6.3.1999. Náklady na stavbu dosáhly necelých 10 milionů korun.
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE : Projektová příprava vykázala hrubou nekvalifikovanost, kdy chybným výpočtem roční výroby avizovala roční výrobu ve výši 1137,5 MWh. Výrobce udával roční výtěžnost 465 MWh, která se za předpokladu bezporuchovosti ukazuje jako dosažitelná. Skutečná roční výroba se pohybuje mezi 300 až 400 MWh, od března 1995 do listopadu 1998 vyrobila VE V27-225 732 MWh, v listopadu 1999 dokonce 65 MWh. Nejdelší výpadek VE v délce pěti měsíců byl způsobem vcelku bezvýznamnou závadou tištěného spoje v ovládací skříni. Oprava se časově protáhla zdlouhavou reakcí servisní služby z Dánska. Opravy jsou nákladné; jedna návštěva stojí kolem 100.000 Kč. V poslední době si opravy a údržbu provádí provozovatel sám za odborné pomocí EGÚ České Budějovice. Výkupní cena v březnu 2001 byla 0,97 Kč/1kWh. VE pracuje s největší pravděpodobností pro spotřebu církevních objektů a uváděná výkupní cena je pouze za prodej přebytků do sítě.


VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška lokality je 735 m.
Na historické vyhlídkové věži bylo prováděno měření větru od roku 1922 do roku 1950. Devítileté údaje z období 1931-1940 uvádějí průměrnou roční rychlost větru 5.9 m/s. Podle Větrného atlasu lze očekávat průměrnou roční rychlost větru 5,0 m/s ve výšce 10 m a 6,3 m/s ve výšce 40 m nad povrchem. Tuto vysokou zásobu větrné energie v hodnocené lokalitě bude nutno korigovat na brzdicí účinky překážek v okolním terénu.

ZVLÁŠTNOST STAVBY : Stavba byla uskutečněna i přes důrazné protesty ochranářů krajiny na okresní i ministerské úrovni.

Zpět