Zpět

MLADOŇOV - okres Šumperk


V roce 1992 soukromý podnikatel Rostislav Nuzík vybudoval na vrcholu kopce, vzdáleného 350 m od obce Mladoňov, VE 315/I od výrobce Vítkovice, a.s., na tubusu o výšce 33 m. Výběr lokality neproběhl podle zásad platných ve větrné energetice (velká plocha lesního porostu a jeho výška).

TECHNOLOGIE : VE vykazovala časté poruchy a proto byla roku 1994 odstavena a na podzim roku 1995 byla nahrazena novým typem VE 315/II, v němž byla řada agregátů zahraniční výroby. Nový typ byl zprovozněn v lednu 1996 a do trvalého provozu uveden na jaře 1996. Od té doby je provoz VE kontinuální. Vyskytly se závady v táhlech ovládání aerobrzd a závady převodovky otoče. v prosinci roku 2000 byl poruchový elektromechanický pohon otoče nahrazen pohonem hydraulickým.

INVESTICE : Náklady na výstavbu představovaly 9 mil. Kč. Část investice ve výši 7,1 mil. Kč byla kryta úvěrem České banky se splatností 10 let. Náklady na výměnu typu VE kryl dodavatel.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE : Výroba elektrické energie za období 3/1995-10/1998 byla 575 MWh, za rok 1997 179,3 MWh, za rok 1998 (do října včetně) 250,5 MWh. V porovnání s typem VE EWT 315 lze konstatovat, že v relativně horších větrných podmínkách je výroba VE 315/II znatelně vyšší.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 585 m.
Na základě půlročního měření pobočkou ČHMÚ Ostravě (podzim 1991 až léto 1992) byla určena průměrná roční rychlost větru 6,1 m/s (není zřejmé, zda ve výšce 10 či 30 m). Větrný atlas udává pro tuto lokalitu průměrnou roční rychlost větru ve výšce 10 m 3,8 m/s, ve výšce 30 m 4,5 m/s. Rozdíl mezi oběma zdroji určení rychlosti větru je nápadně veliký a bylo by na místě analyzovat příčinu. Za předpokladu, že ve výšce 30 m nad zemským povrchem je průměrná roční rychlost větru 4,5 m/s (viz Větrný atlas), pak při Weibullově rozdělení s A=5,0 a k=1,5 lze očekávat, při platnosti výkonové charakteristiky, roční výrobu 304,5 MWh. Za roční období 11/1997 -10/1998 VE vyrobila 306 MWh. Tento jednoduchý výpočet signalizuje chybný údaj o průměrné roční rychlosti větru,která byla určena pobočkou Ostrava ČHMU.

Zpět