Zpět

VELKÁ KRAŠ U VIDNAVY - okr.Jeseník


V září roku 1994 obec Velká Kraš, reprezentovaná starostou Ing. Ladislavem Šuškou, uvedla do provozu VE V29-225 firmy VESTAS na tubusu s výškou 30 m. Záměrem projektu byla snaha pokrýt spotřebu elektrické energie v obci (890 obyvatel + podnikatelé) v průměrné výši 445 MWh za rok. Pro připojení k rozvodné síti byla vybudována přípojka VN o délce 820 m a přípojka od VE k trafostanici 22/0,4 kV o délce 34 m. Projektovou přípravu provedla firma Tempotex z Hlinska, včetně měření větru. Podle nejnovějších zpráv VE stojí, protože někdo ukradl transformátor.

TECHNOLOGIE : Turbína je vybavena dvěma generátory, a to s výkonem 50 kW pro slabší větry a s výkonem 225 kW. Rozběh slabšího generátoru je při rychlosti větru 2,5 m/s, hlavního generátoru při rychlosti 6 m/s, jmenovitý výkon při rychlosti 13 m/s, brzdící rychlost je 25 m/s. Listy rotoru jsou vybaveny regulací typu pitch. V průběhu provozu se projevila porucha vyvolaná ucpaným olejovým filtrem (výpadek v délce 112 h) a výpadkem řídicího počítače při velkých mrazech v lednu 1995. Porucha spadající na vrub vnějších faktorů byla spojena s poruchou vedení VN.

FINANCOVÁNÍ : Elektrárna stojí na obecním pozemku. Cena samotné VE byla 10,2 mil. Kč. SFŽP poskytl dotaci 7,4 mil. Kč a bezúročnou půjčku 4,45 mil. Kč se splatností 4 roky. Tato lhůta byla prodloužena na 10 let. ČEA poskytla bezúročnou půjčku l mil. Kč se splatností 4 roky. Zbytek ve výši 3,62 mil. Kč byl hrazen z obecních a jiných zdrojů. Patrně jsou v získaných údajích nezanedbatelné nepřesnosti.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE : Za více než rok po zahájení provozu (9097 hodin) byla VE 8494 hodin ve stavu TURBINE OK (turbína VE je připravena k provozu). Během této doby byl generátor 50 kW v provozu 1924 hodin (22,7%) a generátor 225 kW 2646 hodin (31,2%). Uvedený podíl účasti "malého" generátoru potvrzuje jako správnou volbu technologie dvou generátorů. Za dobu provozu od 12. 9. 1994 do 5. 11. 1998 byla VE ve stavu TURBINE OK 31 416 hodin. Malý generátor vyráběl 7090 hodin s výtěžkem 100 852 kWh a velký generátor 8470 s výtěžkem 794 585 kWh. Celkem VE vyrobila 891 MWh. V nejúspěšnějším roce 1995 vyrobila VE 281 233 kWh, což bylo v relaci s očekávanou výrobou. Podle firmy Tempotex Hlinsko byla avizovaná roční výroba 279 239 kWh, podle firmy VESTAS 284 000 kWh. V roce 1996 byla výroba 192 MWh, v roce 1997 196,5 MWh, v roce 1998 202,5 MWh. Jestliže eliminujeme měsíce s výpadkem, pak průměrná roční výroba byla 248,7 MWh, což je o 32,5 MWh méně oproti nejúspěšnějšímu roku 1995 (o 11% z očekávané výroby).

Zpět