Zpět

HORY - Jenišov u Karlových Varů


Větrnou elektrárnu, vyrobenou ve Vítkovicích, a.s., typu V75, s výkonem 75 kW, postavila do května 1992 a uvedla do provozu 6. 10. 1992 firma Montaweka. Jednalo se o prototypový výrobek (spolu s VE v Božím Daru). Výška tubusu 30 m, délka elektrické přípojky 100 m k transformátoru VE a 150 m k trafostanici VN.

TECHNICKÝ STAV : Při zkušebním provozu se projevily poruchy způsobené špatnou kvalitou agregátů a montáže. VE nebyla z těchto důvodů v trvalém provozu. V roce 1995 byla VE demontována.

LEGISLATIVA : Pro nevyjasněné majetkoprávní vztahy k pozemku a pro postoje místních orgánů ochrany životního prostředí stavba nebyla zkolaudována.

FINANCOVÁNÍ : V krátké době po instalaci zařízení odkoupila firma Vítkovice.

VĚTRNÉ POMĚRY : Nadmořská výška 582 m, kopec s mírným sklonem svahu. Udávaná průměrná roční rychlost větru v projektu 4,8 m/s (bez uvedení výšky). Průměrná roční rychlost větru, určená podle Větrného atlasu ve výšce 10 m 3,1 m/s, (v extrémně příznivém stavu s chybou +0,5 až 3,6 m/s), ve výšce 30 m 3,7 m/s. Pro stavbu větrné elektrárny nepostačující zásoba větrné energie.

Zpět